Management Integrat Operatiuni

CRESTEREA PERFORMANTEI AFACERILOR 

CU AJUTORUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL OPERAȚIUNILOR

xRM de la Bizz Advisers

NEVOI CE APAR IN ACTIVITATEA COMPANIILOR

oportunitati pentru dezvoltare

INOVATIE IN MANAGEMENT

CONTROLUL INTEGRAT AL OPERATIUNILOR

În mod obișnuit, în cadrul unei companii, operațiunile sunt realizate și analizate separat. Însă, pentru realizarea planificării manageriale ele trebuie documentate din 4 perspective: de producție, de trezorerie, contabilă și fiscală.

Integrarea operațiunilor se realizează prin digitalizarea afacerii și permite o evidență și o documentare în timp real a acestora, analiza și raportarea, precum și controlul riscurilor.

Digitalizarea ne permite, între altele, să demonstrăm necesitatea, legalitatea și oportunitatea unor costuri punându-le în corelație cu veniturile generate. Astfel activitatea de management și cea de contabilitate devin instrumente proactive, caz în care vorbim despre o veritabilă conducere a afacerii.


REZULTATE VERIFICATE

in peste 100 de proiecte implementate

vdublarea productivității resurselor umane la un grad de adopție a soluției de minimum 75%vscăderea sarcinii fiscale la minimum posibil legal
vcreșterea cu cel puțin 25% a productivității celorlalte resurse consumatevcreșterea nivelului de satisfacție a clienților
vscăderea consumului de resursevscăderea semnificativă a costurilor cu corecțiile sau rebuturile
vcreșterea profitului începând cu primul an de la implementarevcreșterea MRR (monthly recurring revenue) la un nivel semnificativ pentru sustenabilitatea afacerii